Pattarawut Sophontanabodee 林川

探索科系,選擇未來!

分享此講座

PART 1:Study Experience in Bachelor of International Business Administration, Feng Chia University, Taiwan(Thailand)

ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน

หลังจากที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคิงส์เวย์คริสเตียนจากรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา ผมได้มีความคิดว่าผมต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนเนื่องจากว่าทางครอบครัวและตัวผมเองเห็นว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตรวมถึงการติดต่อค้าขายนานาชาติรวมถึงที่ประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจและภาษาจีนเป็นภาษาที่ทั่วโลกยอมรับและกำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลกในขณะนี้ ผมจึงเลือกที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในไต้หวันว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจและตรงตามกับสาขาที่ต้องการที่จะเรียน

Feng Chia University มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย

ผมได้ทำการค้นหาข้อมูลแล้วจึงได้พบว่า มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะตรงตามความต้องการของผม และมหาวิทยาลัยฝงเจี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆของประเทศไต้หวัน มหาวิทยาลัยฝงเจี่ยตั้งอยู่ในเมืองไถจง ทางตอนกลางของประเทศไต้หวัน ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ค่าครองชีพไล่เลี่ยกับประเทศไทยแต่ถูกกว่าไทเปที่เป็นเมืองหลวงและยังเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย เพราะว่าไม่ได้อยู่ในเมืองหลวง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ฝึกพัฒนาภาษาจีนมากขึ้น มหาวิทยาลัยฝงเจี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวันที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นโอกาสดีที่เปิดให้นักเรียนต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ทางมหาวิทยาลัยฝงเจี่ยได้มีการมอบทุนการศึกษาตลอดทั้ง4ปีการศึกษา แบ่งเป็นทุนเต็มและทุนครึ่ง ทุนเต็มโดยได้คลอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ยกเว้นค่าเดินทาง ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน ทุนการศึกษาจะดูจากผลการศึกษาในปีก่อนหน้านี้ ในส่วนสภาพแวดล้อมรอบรั้วมหาวิทยาลัย ข้างหน้าของมหาวิทยาลัยมี Feng Chia Night Market เป็นตลาดกลางคืนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดที่หนึ่งในประเทศไต้หวัน ซึ่งมีทั้งอาหารและเสื้อผ้า สร้างความสะดวกสบายให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างมาก

คณะที่ศึกษา Bachelor of International Business Administration (BIBA)

คณะ BIBA เป็นคณะที่เรียนทางการธุรกิจบริหารระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละวิชาในคณะนี้จะได้มีโอกาสเรียนทั้ง แคลคูลัส เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารระหว่างประเทศ การเงินไฟ สถิติ การตลาด การตลาดระหว่างประเทศ การค้าขายระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและ โลจิสติก คณะนี้ทำให้มีทางเลือกมากขึ้นว่าตัวเองอยากประกอบอาชีพทางไหน ขั้นตอนของการสมัครเข้าคณะนี้ ต้องมีใบจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือที่เรียกกันว่า Diploma ใบแสดงผลการเรียนเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมปลายหรือ Transcript และสุดท้ายคือใบผลการสอบภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น TOEFL คะแนนต่ำสุด 61 หรือ IELTS คะแนนต่ำสุด 5.0 จุดเด่นของคณะนี้ก็คือในปี4 สามรถเลือกที่จะไปแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่ประเทศไหนก็ได้ หรือจะเลือกฝึกงานหรือ Internship ในประเทศไต้หวันซึ่งคณะนี้เป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลับฝงเจี่ยที่มีโอกาสให้เราเลือกเช่นนี้ คณะนี้วิชาบังคับทุกวิชาทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษและในคณะนี้ยังมีนักเรียนต่างชาติมากมายจากหลากหลายประเทศจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้มีเพื่อนต่างชาติ รวมทั้งคณะนี้เป็นคณะที่มีครูต่างชาติจากทั้ง สหรัฐอเมริกา และ แคนนาดา หลังจากจบการศึกษาจากคณะนี้ไปแล้วสามารถทำงานเป็น นักบัญชี นักตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ สามารถทำงานทางด้านการตลาดได้ด้วย โดยส่วนตัวคิดว่าไม่ยากเกินความสามรถ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนด้านการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก

ความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน

ส่วนตัวคิดว่าในด้านของการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวันค่อนข้างคล้ายกัน จะแตกต่างกันเพียงแค่ในแง่ของความกดดันซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าการศึกษาในประเทศไทยค่อนข้างกดดันและจริงจังมากกว่าการศึกษาในประเทศไต้หวัน ในด้านของสภาพอากาศจะต่างกันมากเพราะว่าในประเทศไทยนั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะมีลมแรงอากาศเย็นส่วนใหญ่จะเป็นร้อนอบอ้าว แต่ในประเทศไต้หวันจะค่อนข้างไม่แน่นอน เย็นถึงเย็นมาก และ ร้อนถึงร้อนมาก และยังมีทั้งฝนตกหนัก เนื่องจากประเทศไต้หวันเป็นเกาะจึงมีฝนตกมากหลายวันต่อหนึ่งปี อากาศในประเทศไต้หวันจะคาดเดายาก เช้าอาจจะร้อน กลางวันอาจจะฝนตกหนัก และ ตอนเย็นอาจจะหนาวมากก็เป็นได้ สิ่งแนะนำว่าควรเตรียมตัวให้พร้อม ร่มหรือเสื้อกันหนาว การเดินทางในประเทศไต้หวันมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยและตรงต่อเวลารวมถึงปลอดภัย และนี่คือข้อแตกต่างคร่าวๆที่ผมสัมผัสได้

สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวัน

สิ่งแรกก็คือ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในประเทศไต้หวัน อาหารไต้หวัน รวมถึงการทานอาหารที่ต้องใช้ช้อนและตะเกียบเป็นส่วนใหญ่ อย่างที่สองก็คือภาษาจีน ในตอนแรกที่มาผมไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เลย จนมาถึงปัจจุบันนี้เกือบสองปีผ่านไป ภาษาจีนของผมพัฒนาขึ้นอย่างมากจนเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมาก อย่างต่อมาก็คือการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับเพื่อนๆต่างชาติ ทั้งคนไต้หวันและคนต่างชาติ ซึ่งเป็นความท้าทายใหม่ของผม รวมถึงได้เพื่อนใหม่มากมายหลายประเทศ และสิ่งสุดท้ายก็คือ การใช้ชีวิตด้วยตัวของตัวเองให้อยู่รอดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น สิ่งซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งทีผมภาคภูมิใจที่ได้รับในการมาศึกษาต่อ ณ ประเทศไต้หวันมากที่สุด

 

PART 2:Preparation to Feng Chia University

Waiting to be recorded.

 

PART 3:Q & A

If you want to ask question to Pattarawut Sophontanabodee, please fill the below survey link.

 

International Business Administration, FCU

 

分享此講座

Pattarawut Sophontanabodee 林川